flag header

Trang nhất

  big-news-images
  Mới

  Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Giá trị nhân văn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” thể hiệu sâu sắc trước hết ở mục đích dân sinh, dân trí, dân quyền, tiến tới xây dựng xã hội nhân văn của phong trào. Trong ...

  Xem tiếp >>

  Dấn thân hay thiêu thân?

  Thời gian qua, không ít báo đài, trang thông tin điện tử ở nước ngoài và của một số thế lực chống phá nhà nước Việt Nam đã ca ngợi Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Phạm Chí Dũng, Bùi Thị ...

  Xem tiếp >>

  Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

  Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu với người Việt Nam yêu nước. Dù ai đó cố ...

  Xem tiếp >>

  Chuyến đi Nga lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 17-5, tại Điện Smolny, Saint Peterburg – Công hòa Liên bang (CHLB) Nga, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM – đã dự lễ kỷ niệm 95 năm ngày ...

  Xem tiếp >>

  Đảng và nhà nước ta luôn quyết tâm chống tham nhũng!

  Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã luôn đặt mục tiêu chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng. Xin điểm qua nghị quyết của 4 kỳ đại hội Đảng gần nhất sẽ thấy rõ:

  Xem tiếp >>