flag header

Trang nhất

  Tự do tư tưởng: Từ khát vọng đến thực tiễn sinh động ở Việt Nam

  Chỉ trong 30 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành 29 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về văn hóa, báo chí - xuất bản, văn học - nghệ thuật. Cũng với quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta ...

  Xem tiếp >>

  Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

  Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận để ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ...

  Xem tiếp >>

  Khi người ta thiên kiến...

  Đành rằng hầu hết con người đều hay bị những nhận thức chủ quan, những định kiến chi phối khi nhìn nhận về một sự vật, hiện tượng nào đó, nhưng trên thực tế có không ít người luôn tỏ ra ...

  Xem tiếp >>

  Tướng Nguyễn Sơn và tấm thiếp thư của Bác Hồ.

  Nguyễn Sơn là vị tướng được phong đợt đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông không những là thiếu tướng của Việt Nam mà còn là thiếu tướng Quân giải phóng Trung Quốc, bởi vậy, ông ...

  Xem tiếp >>

  Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với ...

  Xem tiếp >>